Bij HRS verlenen we u graag de best mogelijke service. Om die reden slaan we informatie over u bezoek aan onze site op in zogenaamde ‘cookies’. Door gebruik te maken van deze site geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze site, klik op “Meer informatie”. Hier kunt u ook cookies uitzetten en de instellingen van uw webbrowser aanpassen. Meer informatie

Cookies toelaten


Contractuele basis van uw reserveringen

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsbereik - Hotel World Online

a) Deze Algemene voorwaarden gelden voor reserveringen die via het wereldwijde hotelreserveringssysteem HRS (hierna "HRS-systeem" genoemd) worden gemaakt. U kunt online maximaal negen kamers reserveren. Reserveringen van meer dan negen kamers worden via de HRS-groepsafdeling gemaakt en de bevestiging van deze reserveringen is bindend. Het is niet toegestaan meerdere reserveringen van maximaal negen kamers te maken als u meer dan negen kamers nodig. Als u speciale wensen hebt m.b.t. het aantal kamers, bijv. voor congressen, evenementen en groepsreserveringen (10 kamers of meer), dan kunt u gebruik maken van speciale aanvraagmodules).

b) In overeenstemming met uw reserveringsaanvraag en verblijfsduur wordt voor de beschikbare hotels de laagste in het HRS-systeem beschikbare HRS-prijs weergegeven. BIj aanvragen over meerdere dagen wordt de gemiddelde prijs van de laagste prijs per dag weergegeven. In het detailaanzicht van elk individueel hotel worden de afzonderlijke prijzen per dag en andere beschikbare prijscategorieën weergegeven.

Als de door u geselecteerde of ingestelde valuta afwijkt van de door het hotel vereiste valuta, worden de prijzen in de lijst met resultaten ter indicatie in uw uw valuta weergegeven. De bindende aanbieding voor het door u geselecteerde hotel toont de geldige kamerprijs in de factureringsvaluta van het hotel. Ter indicatie kunt u deze prijs ook in andere valuta's weergegeven. De in de prijsvoorwaarden genoemde hotelvaluta is bindend voor de reservering. Er kunnen hierdoor wisselkoersverschillen ontstaan.

2. Contractuele verbintenis met HRS

a) HRS biedt u de mogelijkheid om via het HRS-systeem diensten van derden te reserveren. HRS biedt zelf geen reisdiensten aan. Door de reservering komt er tussen u en HRS slechts een bemiddelingsovereenkomst tot stand waarop de bepalingen van §§ 651a ff. BGG niet van toepassing zijn. De bemiddelingsovereenkomst is onafhankelijk van elke aparte overeenkomst tussen u en het hotel.

b) Als dienst in de bemiddelingsovereenkomst is HRS zonder erkenning van aansprakelijkheid gerechtigd om uw vorderingen in geval van schendingen van het hotel (zoals ongerechtvaardigde annulerings- of herhuisvestingskosten) op het hotel zelf te innen om snelle verwerking mogelijk te maken. In dit geval draagt u uw uw respectievelijke vorderingen op het hotel automatisch over aan HRS. HRS zorgt voor afwikkeling van de vordering met het hotel.

3. Reservering

a) Alle reserveringen worden aan het gereserveerde hotel doorgegeven. HRS treedt hierbij op als tussenpersoon. Voor de vlotte verwerking van uw reservering is het daarom noodzakelijk dat de door u verstrekte gegevens (bijvoorbeeld overnachtingsgegevens, contactgegegvens) correct en volledig zijn.

b) HRS brengt u geen kosten in rekening voor de bemiddeling. Het doorverkopen van bij HRS gereserveerde kamers is verboden. Hieronder valt met name het doorbemiddelen van kamerquota aan derden voor hogere prijzen dan de HRS-prijzen. HRS behoudt zich het recht voor om klanten die deze bepaling schenden in de toekomst uit te sluiten van HRS-diensten. Het hotel is in een dergelijk geval tevens gerechtigd om de reservering te annuleren. Deze verklaring kan tevens door HRS worden gepubliceerd. Daarnaast bent u verplicht tot betaling van de annuleringskosten en eventuele schade die HRS en/of het hotel hebben geleden.

4. Contract en betaling

a) Na het reserveren van een kamer treedt de overeenkomst m.b.t. de betreffende dienst tussen u en het hotel onmiddellijk in werking. De door HRS voor de reservering bevestigde kamerprijs betaalt u aan het hotel. Alle uit de logiesovereenkomst voortvloeiende vorderingen en verplichtingen, met name de vorderingen en verplichtingen uit hoofde van §§ 651a ff. BGB, zijn direct en uitsluitend van toepassing op u en het door u gereserveerde hotel.

b) De kamerreservering wordt reeds van kracht op het moment van reserveren en is geldig zonder reserveringsbevestiging. De lijst met reserveringen wordt direct op het scherm weergegeven en wordt, indien u dat wenst, daarnaast als kort bericht naar uw e-mailadres en sms-adres gestuurd. HRS kan echter om technische redenen de ontvangst van een reserveringsbevestiging per e-mail of sms niet garanderen en controleren. De reservering ondervindt hier geen hinder van, met name bij het verkeerd invoeren van een e-mailadres en/of telefoonnummer.

c) Als onderdeel van het reserveringsproces kunnen speciale overnachtingsprijzen worden weergegeven (bijv. HRS Hot Deals) waarvoor het volledige of een gedeeltelijke vooruitbetaling vereist is. U kunt de precieze voorwaarden in deze gevallen vóór de definitieve reservering inzien. U kunt in dit geval echter alleen reserveren met een creditcard. Het verschuldigde bedrag wordt onmiddellijk door het hotel in rekening gebracht. Bij dergelijke reserveringen gaat u ermee akkoord dat het in het reserveringsdialoogvenster vermelde deelbedrag of het totaalbedrag incl. belastingen en heffingen direct op uw creditcard in rekening worden gebracht.

5. Type reservering

a) Het hotel handhaaft de standaardreservering in principe tot 18:00 uur plaatselijke tijd. Als u na 18:00 uur plaatselijke tijd aankomt, wordt uw reservering gratis door het hotel geannuleerd. Na dit tijdstip kunt u geen aanspraak meer maken op een overnachting. Als u pas na 18:00 uur plaatselijke tijd kunt aankomen, dan dient de reserveerder/gast het hotel direct over de geschatte aankomsttijd te informeren zodat het hotel deze informatie kan verwerken en bevestigen. In een dergelijk geval kan het hotel vragen om een creditcardnummer als aankomstgarantie om de reservering te behouden.

b) De gegarandeerde reservering wordt daarentegen door het hotel ook na 18:00 uur plaatselijke tijd (tot sluiting van hotelreceptie) aangehouden. In de meeste gevallen moeten voor een gegarandeerde reservering geldige creditcardgegevens worden verstrekt.

c) Op pakketdiensten en prijzen waarvoor bijzondere voorwaarden gelden, zijn aparte annuleringsvoorwaarden van het hotel van toepassing. In het pakket opgenomen diensten van derden (bijv. toegangskaarten, musical-tickets, enz.) zijn niet meer gratis te annuleren.

6. Reserveren met creditcard

In geval van gegarandeerde reserveringen (bijv. aankomst na 18:00 uur), speciale tarieven (bijvoorbeeld Hotdeals en beurstarieven) en speciale diensten (bijv. pakkettarieven, speciale kamercategorieën en catering) is het verstrekken van een geldig en betrouwbaar creditcardnummer een vereiste voor de reservering. De creditcard dient als garantie voor het hotel. In geval van eventuele annuleringskosten of schadevergoedingen kan het hotel hiervoor de creditcard gebruiken. Als de creditcardgegevens niet juist blijken te zijn of als de creditcard niet over voldoende saldo beschikt, kan het hotel via HRS om annulering van de reservering verzoeken.

7. Wijzigingen en annuleringen

a) Om misverstanden te voorkomen moeten alle wijzigingen en annuleringen altijd via het HRS-systeem verlopen. Relevant voor de tijdigheid van de wijziging of annulering is tijdige ontvangst van de informatie door HRS.

Tijdige annuleringen kunnen alleen effectief worden doorgevoerd op het tabblad "Wijzigen en annuleren" op de website van HRS, of telefonisch (24 uur per dag 7 dagen per week) via het telefoonnummer +49 221 2077 600 of schriftelijk via e-mail tot 24 uur voor het verstrijken van de annuleringstermijn via het e-mailadres storno@hrs.de of cancel@hrs.com of via fax onder het nummer +49 221 2077 666.

b) Bij een annulering wordt een annuleringsnummer verstrekt. Dit annuleringsnummer is tevens het annuleringsbewijs en moet daarom zorgvuldig worden bewaard.

c) Het is in principe mogelijk om voor het verstrijken van de annuleringstermijn gratis wijzigingen door te voeren. In geval van bepaalde wijzigingen, bijv. korter verblijf, kan het hotel een vergoeding voor de ontstane schade vragen.

d) Of gratis annuleren nog mogelijk is, leest u in de betreffende annulerings- en reserveringsvoorwaarden van uw reservering. Meestal kunt u gratis annuleren als u tijdig annuleert. In geval van speciale prijzen, diensten, termijnen en kortetermijnreserveringen is gratis annuleren echter vaak niet mogelijk.

e) Om misbruik van het gratis reserveringssysteem te voorkomen en hotels niet onnodig te belasten met onjuiste reserveringen, behoudt HRS zich het recht voor om reserveringen alleen in bepaalde gevallen te annuleren als navraag door HRS m.b.v. de door u verstrekte gegevens niet mogelijk is of als het hotel de reservering als gevolg van frequente annuleringen of niet-aankomen in het verleden afgewezen heeft. In dit geval hebt u geen recht op accommodatie. Om dergelijke annuleringen te voorkomen, kunt u met uw creditcardnummer een gegarandeerde reservering maken.

f) Als de creditcardgegevens ontbreken of onjuist zijn, verwijzen we u graag naar hetgeen vermeld staat onder punt 6 van deze Algemene voorwaarden.

g) Als u annuleert nadat de annuleringstermijn verlopen is, stuurt HRS uw annuleringsaanvraag door aan het hotel. Of er kosten voor de annulering worden gemaakt, is afhankelijk van de betreffende reserveringsvoorwaarden.

8. Hotelcategorieën en -gegevens

De internationaal gebruikte hotelclassificatie met sterren geeft een niet-bindende indicatie van de hotelstandaard. De door HRS opgestelde hotelclassificatie is gebaseerd op een zelfbedoordeling van de hotels, die daarnaast eventueel door HRS aan de hand van een eigen beoordelingsssysteem gecontroleerd wordt, en op verzamelde ervaringen van HRS en HRS-klanten. Daarnaast is alle aanvullende hotelinformatie en zijn alle beschrijvingen gebaseerd op informatie die door de hotels is verstrekt.

9. Kamerprijzen

a) Tenzij in de reserveringsvoorwaarden anders is vermeld, zijn alle prijzen per kamer en per nacht, en al naar gelang de reserveringsvoorwaarde deels inclusief en deels exclusief ontbijt (dit kan voor een reserveringsperiode van enkele dagen tevens verschillen).

b) De gereserveerde kamerprijzen worden door het hotel gegarandeerd voor alle gemaakte reserveringen. Voor de door de hotels aangeboden prijzen geldt de HRS-prijsbelofte.

c) De met "Exclusieve prijs" gemarkeerde hotels hebben besloten om hun diensten altijd 10% goedkoper en met dezelfde reserveringsvoorwaarden bij HRS aan te bieden dan bij andere reserveringsportals op internet. Als een van deze hotels zich ooit niet aan deze belofte houdt, dan betaalt het hotel u bij vertrek minimaal € 20,- terug per kamer/nacht. Als het prijsverschil tussen de op de website van HRS aangegeven kamerprijs en de prijs van een andere aanbieder meer dan € 20,- per kamer/nacht bedraagt, dan betaalt het hotel u het verschil terug.

d) Het feit dat hotels hun prijzen in ons systeem doorlopend kunnen bijwerken kan af en toe ertoe leiden dat de prijzen op de detailpagina van het hotel afwijken van de prijzen die op de hotellijst vermeld staan.

10. Gegevensbeveiliging

HRS verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens (hierna "Gegevens" genoemd) alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven, of als lokale wet- of regelgeving het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens toestaat. HRS verzamelt, verwerkt en gebruikt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van HRS-diensten, voor het gebruik en de werking van de websites van HRS en/of de hierop aangeboden services, en voor het beschikbaar stellen en de optimalisatie van de HRS-applicatie. Slechts die gegevens van uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden die nodig zijn voor het maken van een reservering bij het door u gekozen hotel. Uw gegevens worden anders in principe niet aan derden doorgegeven. HRS verkoopt of verhuurt uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden. Indien HRS uw e-mailadres heeft ontvangen in het kader van uw reservering, gebruikt HRS uw e-mailadres onder de voorwaarden van paragraaf 7, artikel 3 van de Duitse wet inzake oneerlijke handelspraktijken ("Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb") voor het in elektronische vorm promoten van soortgelijke HRS-diensten op basis van uw interesses. U kunt het ontvangen van reclame-uitingen per e-mail op elk gewenst moment beëindigen door een bericht te sturen naar widerspruch@hrs.com. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van HRS.

11. Mobile HRS

11.1 HRS-apps

Als extra service bieden wij u nu een aantal HRS-applicaties voor uw smartphone en tablet ((hierna te noemen "HRS-apps"). Deze apps zijn gratis te downloaden vanaf de websites van HRS en de diverse websites van onze partners. Met de apps kunt u hotels zoeken en reserveren. Als u de HRS-apps op uw smartphone gebruikt, worden uw gegevens op dezelfde wijze en voor hetzelfde doel door ons verzameld en gebruikt als bij gebruik van de websites van HRS. Daarnaast worden bij gebruik van de HRS-apps de volgende gegevens aan ons doorgegeven:

De HRS-apps noteren in geanonimiseerde vorm de apparaatidentificatie van uw smartphone en zenden deze naar ons.

Als u de HRS-app gebruikt om een hotel te zoeken, worden alle zoekresultaten in de buurt van uw actuele positie weergegeven. Hiertoe worden er via de HRS-app gegevens aan ons doorgegeven waarmee wij uw positie kunnen bepalen. Het bepalen van uw actuele positie vindt plaats aan de hand van een analyse van de doorgegeven gegevens, zoals GPS-gegevens of gegevens op basis van een andere technologie die voor positiebepaling wordt gebruikt. Ook deze gegevens worden in anonieme vorm doorgegeven en kunnen niet tot u persoonlijk worden herleid.

Gebruiksanalyse

Voor het uitvoeren van marktanalyses en het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening maken de HRS-apps bovendien gebruik van analysesoftware. Deze software kan bepalen via welke website de HRS-app is gedownload. Hiertoe schakelen we dienstverleners in waarmee wij een overeekomst conform § 11 BDSG gesloten hebben. Ook deze gegevens woKöln HRB 6099

vorm doorgegeven en kunnen niet tot u persoonlijk worden herleid.

Push-meldingen

Met een instelling in uw smartphone en tablet kunt u aangeven of extra informatie rechtstreeks naar uw app moet worden verzonden (de zogenaamde push-meldingen). In dit geval gaat u ermee akkoord dat het door de app onder pseudoniem gebruikte e-mailadres gebruikt wordt voor het naar het apparaat verzenden van berichten. Voor het verzenden van push-berichten maken we gebruik van de diensten van een bedrijf waarmee wij een overeenkomst conform § 11 BDSG gesloten hebben.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van HRS.

11.2 Gebruik van de HRS Smarthotel-service

11.2.1 Toestemming voor gegevensverwerking

Door de HRS Smarthotel-service in de HRS-app te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte informatie in het gedeelte 'Smarthotel' (bijv. voorkeuren, adres, profielfoto) automatisch naar het door u gereserveerde hotel wordt verstuurd, mits het gereserveerde hotel ook ondersteuning biedt voor de HRS Smarthotel-service ('Smarthotel'). Als u niet wilt dat deze gegevens worden gedeeld, kunt u deze functie uitschakelen in de instellingen van de HRS-app.

Meer informatie over gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik alsook over de verwijdering van uw gegevens vindt u onder punt vijf van de Gegevensbeschermingsregels ('HRS Smarthotel-service').

11.2.2 Verstrekking van eigen content voor de HRS Smarthotel-service

U kunt een profielfoto naar de HRS Smarthotel-service uploaden om gemakkelijker herkend te worden, met name wanneer u incheckt bij het Smarthotel. Als u uw profielfoto verstrekt, geeft u HRS en het deelnemende Smarthotel hiervoor een niet-exclusief gebruiksrecht, met als doel te voorzien in de hier beschreven diensten. U bevestigt dat u over de rechten voor de door u geüploade profielfoto beschikt en verbindt u ertoe geen rechten van derden te schenden (met name persoonlijke rechten, industriële eigendomsrechten of auteursrecht) of van toepassing zijnde wetten te overtreden.

U mag geen content (met name afbeeldingen) aanleveren die vernederend, bedreigend, pornografisch of racistisch is, die de privacy en/of persoonlijke rechten van derden schendt of die op enige andere wijze illegaal is. In geval van overtreding heeft HRS het recht de betreffende content direct te verwijderen en u toegang tot de HRS Smarthotel-service en/of MyHRS te ontzeggen. We behouden ons het recht voor verdere juridische stappen te ondernemen.

In geval van overtreding van deze regels, verbindt u zich ertoe HRS vrij te stellen van alle aanspraken van derden die als gevolg van de overtreding aan HRS worden gericht. Daarnaast verbindt u zich ertoe HRS te ondersteunen bij de verdediging tegen dergelijke aanspraken en HRS te voorzien van alle informatie die voor dit doel vereist is.

11.2.3 Geen aansprakelijkheid voor verstrekte informatie

HRS biedt en aanvaardt geen garanties met betrekking tot de informatie over specifieke voorkeuren, vereisten, etc. die u verstrekt wanneer u de HRS Smarthotel-service gebruikt. HRS is ook niet aansprakelijk voor eventuele defecten of schade in verband met de prestaties van de accommodatieservice door het hotel.

12. Klantbeoordelingen

Na vertrek kunt u het hotel beoordelen. Na uw verblijf ontvangt u voor dit doel een automatisch gegenereerde e-mail met een beoordelingskoppeling. Via deze koppeling kunt u uw hotelbeoordeling doorgeven. U gaat ermee akkoord dat alle verstrekte gegevens - indien gewenst ook persoonlijke gegevens - na controle door HRS anoniem worden gepubliceerd. Het hotel kan op zijn beurt reageren op uw beoordeling en dit publiceren. HRS controleert uw beoordeling en deze kan worden ingekort. De spelling wordt niet gecontroleerd en de inhoud wordt niet gewijzigd. Zorg er daarom voor dat uw beoordeling zo objectief mogelijk is. Ondeskundige, beledigende of inbreukmakende beoordelingen zijn niet toegestaan​​. HRS behoudt zich het recht voor om beoordelingen niet te publiceren of zonder opgaaf van redenen te verwijderen.

U kunt de beoordelingse-mail op elk moment met een eenvoudige e-mail naar widerspruch@hrs.com opzeggen.

13. Overig

Het overnemen van gegevens in andere media, zelfs gedeeltelijk, of het gebruiken van gegevens voor andere doeleinden dan de hier beoogde doelen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van HOTEL RESERVATION SERVICE Robert Ragge GmbH in Keulen, Duitsland.

Het Duitse recht is van toepassing. Plaats van handeling is Keulen. Handelaren of personen die niet onder een algemene Duitse jurisdictie vallen, vallen onder de jurisdictie van Keulen. In alle andere gevallen is de wettelijke toegewezen jurisdictie bevoegd.

Het gebruik van de websites van HRS en de inhoud van de websites van HRS is alleen toegestaan ​​voor individuele aanvragen van hotelkamerreserveringen. Automatische aanvragen zijn niet toegestaan. We willen u er ook op wijzen dat onze gegevens auteursrechtelijk beschermd zijn materiaal en het dus verboden is onze gegevens te reproduceren (met name d.m.v. automatisich lezen ("scraping"). Het is in het bijzonder verboden om ons gegevensmateriaal (met name aanvraagresultaten) door te verkopen.

Deze website bevat koppelingen naar websites van andere bedrijven (derden) die uitsluitend in het belang van de gebruiker gepubliceerd worden. Als u op een dergelijke koppeling klikt, verlaat u de website van HRS.

We hebben geen enkele invloed op de inhoud van de websites van derden. Daarom kunnen we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina's is onredelijk als er geen concreet bewijs van een overtreding is. Als een overtreding geconstateerd wordt, verwijderen we koppelingen naar dergelijke inhoud onmiddellijk.

Toegang tot de website van een derde via een koppeling op deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.