Wettelijke basis voor uw reservering:

Algemene voorwaarden

1. Omvang

1.1 HRS GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Keulen, Duitsland (hierna het ‘agentschap‘ genoemd), maakt deel uit van de HRS Group, die eigenaar is van verschillende boekingsportalen voor reisdiensten. In de vorm van www.hrs.de en www.hrs.com (hierna de ‘online portal’ genoemd) en alle gerelateerde partnerwebsites werkt het als een wereldwijde boekingsdienst voor hotelkamers en soortgelijke accommodatie- en reisdiensten (bijv. vakantiewoningen), hierna de ‘accommodaties’ genoemd.

1.2 Deze AV zijn van toepassing op zowel alle niet-bindende boekingsaanvragen als de bindende boekingen die voor een accommodatie worden gedaan via de online portal van het agentschap. Accommodaties die via de online portal van het agentschap kunnen worden geboekt kunnen, indien van toepassing, via de online boekingssystemen van de partners van het agentschap worden verwerkt.

1.3 Deze AV zijn ook van toepassing in het geval dat gebruikers die de accommodatie willen boeken (hierna de ‘klant’ genoemd) conflicterende algemene voorwaarden hebben. Deze algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd, zelfs niet als het agentschap op de hoogte is van de voorwaarden van de klant tijdens het leveren van diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Geleverde diensten

2.1 Aanmaken en gebruik van een MyHRS account

2.1.1. De klant heeft de mogelijkheid om op de online portal een gebruikersaccount (hierna het ‘MyHRS account’ genoemd) aan te maken. Het MyHRS account biedt de klant de volgende voordelen:

• Spaar premium miles en punten bij elke hotelboeking;

• Spaar tot 30% op basis van het HRS zakentarief;

• Spaar tot 15 minuten met Express Check-In & Check-out;

• Tot 24 uur goodwill-service in geval van kwaliteitsmankementen;

• Sneller boeken, wijzigen en opzeggen.

Een volledig overzicht van alle voordelen en functies van het MyHRS account wordt de klant na het aanmaken daarvan verstrekt.

Om een MyHRS account aan te maken moet de klant zijn of haar naam en een e-mailadres opgeven, en in het geval dat het MyHRS account voor zakenreizen bestemd is, de naam van zijn of haar werkgever. Tevens moet een wachtwoord worden aangemaakt. Door op ‘Register Now‘ te klikken aanvaardt de klant de AV en vraagt hij een MyHRS-gebruiksovereenkomst aan. Het agentschap kan dit aanvaarden en bevestigen.

Het MyHRS-gebruiksovereenkomst is gratis voor de klant, wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, en kan te allen tijde door de klant worden opgezegd. Het agentschap kan de MyHRS-gebruiksovereenkomst met een opzegtermijn van twee weken op voorhand opzeggen.

2.2 Regeling en afsluiten voor accommodatie- en reisdienstovereenkomst

2.2.1 De geleverde diensten omvatten onder andere het regelen en afsluiten van een accommodatie- of reisdienstovereenkomst.

a) In het geval dat de klant boekingen voor zichzelf verricht:

De overeenkomst komt tijdens het boekingsproces rechtstreeks tussen de klant en de medewerker van de door de klant gekozen accommodatie (hierna de ‘leverancier’ genoemd) tot stand. In dit geval voorziet het agentschap de leverancier (en/of zijn contractueel op gepaste wijze verplichte serviceproviders) met de aangegeven persoonlijke gegevens van de klant.

b) In het geval dat de klant boekingen voor een andere persoon verricht:

De overeenkomst komt uitsluitend tussen de persoon die van de diensten van de leverancier gebruik zal maken en/of, in geval van een zakenreis, zijn of haar werkgever enerzijds en de leverancier anderzijds tot stand. In dit geval voorziet het agentschap de leverancier (en/of zijn contractueel op gepaste wijze verplichte serviceproviders) met de aangegeven persoonlijke gegevens van de persoon die van de diensten van de leverancier gebruik zal maken. De klant is daarom gehouden om enkel boekingen te verrichten voor (natuurlijke of rechts-)personen waarvoor de klant bevoegd is om

a) de relevante verklaringen af te leggen

b persoonlijke gegevens in te dienen en de overdracht van persoonlijke gegevens van het agentschap aan de leverancier te regelen.

Verdere informatie met betrekking tot de omgang met persoonlijke gegevens vindt u onder punt 9 evenals in de dataprivacyverklaring van het agentschap.

2.2.2 Alle vorderingen en plichten die voortvloeien uit de accommodatie- of reisdienstovereenkomst bestaan rechtstreeks en uitsluitend tussen de klant, in het geval dat de klant boekingen voor zichzelf verricht, en/of de persoon die van de diensten van de leverancier gebruik zal maken en/of, in geval van een zakenreis, zijn of haar werkgever, enerzijds, en de leverancier, anderzijds. Er is geen sprake van een accommodatie- of reisdienstovereenkomst tussen de klant en het agentschap.

2.2.3 De leverancier van de accommodatie is niet het agentschap of een andere medewerker van een reserveringssysteem, maar de leverancier die is gekozen als de contractuele partner. Als verschillende accommodaties via de online portal van het agentschap worden geboekt, dan is het agentschap niet verantwoordelijk voor het kiezen of regelen van de individuele accommodaties, dit is de verantwoordelijkheid van de klant. De door de klant gespecificeerde voorwaarden (zoals locatie, bestemming, prijs, duur, categorie) worden zoveel mogelijk in acht genomen bij het selecteren van individuele accommodaties die door de online portal worden voorgesteld. Dit betekent echter niet dat er, naar aanleiding van de selectie van de online portal, geen andere accommodaties zijn die misschien beter aan de verzoeken of voorwaarden van de klant voldoen.

2.2.4 Als de leverancier zijn plichten schendt, is het agentschap niet verplicht, maar in individuele gevallen wel gerechtigd, om schade te vergoeden die door de klant is geleden om een soepele uitvoering van de overeenkomst voor de klant mogelijk te maken. In dit geval kan de klant compensatie van de leverancier eisen via het agentschap, zodat het agentschap een vergoeding voor de gemaakte kosten van verkrijgen.

3. Beoordelingen van klanten

3.1 Het agentschap biedt de klant de mogelijkheid om door derden geschreven beoordelingen te bekijken, evenals aanvullende content en afbeeldingen met betrekking tot de in de online portal aangeboden diensten. Een beoordeling is niet meer dan een persoonlijke mening van een derde op een bepaald moment. Deze meningen worden mede gevormd door de opvattingen en verwachtingen van de schrijver. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de aangeboden diensten veranderd kunnen zijn nadat de content is geüpload of de beoordeling is geschreven; een accommodatie kan bijvoorbeeld in de tussentijd zijn opgeknapt of gerenoveerd. Het aantal beoordelingen moet ook in overweging worden genomen, aangezien één enkele mening meestal niet zo veelzeggend is als een algemene indruk op basis van meerdere beoordelingen.

3.2 Het agentschap biedt de klant en derde partijen de mogelijkheid om anoniem zulke beoordelingen of aanvullende content en foto’s op de online portal in te dienen. De klant is exclusief verantwoordelijk voor alle content die hij/zij levert (bijv. verslagen/beelden/video’s).

3.3 Het is verboden om content naar de online portal van het agentschap te uploaden

a) die onjuist of misleidend is, met name door het indienen van onjuiste en/of subjectieve beoordelingen over accommodaties, personen bij de accommodaties, vrijetijds-voorzieningen en andere plaatselijke omstandigheden/gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de beslissingen die andere gasten nemen;

b) die minachtend, beledigend, offensief, bedreigend, pornografisch of racistisch is;

c) die de eigendoms- of persoonlijke rechten van derden schendt of om een andere reden onwettig is;

d) die producten, diensten of bedrijven adverteert, openlijk dan wel heimelijk; met name door het indienen van beoordelingen waarvoor de klant betaling is aangeboden, of door het beoordelen van accommodaties die worden aangeboden door leveranciers waar de klant voor werkt of

e) die links of soortgelijke informatie/referenties bevatten die als doel hebben de werking van computers van derden te beïnvloeden.

3.4 Als de klant deze voorwaarden schendt bij het uploaden van content, heeft het agentschap het recht om content aan te passen of in zijn geheel te verwijderen, zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen en zonder opgave van enige reden.

4. Boeken en reserveren

4.1 Elke reservering wordt door het agentschap, die optreedt als bemiddelaar namens de klant, doorgegeven aan de desbetreffende leverancier. Voor een probleemloos reserveringsproces is het belangrijk dat de klant de verstrekte gegevens (bv. verblijfsdata, contactgegevens) controleert op juistheid en volledigheid.

4.2 Het laatste tijdstip waarop een klant kan inchecken in een accommodatie varieert naar gelang het reserveringstype. De verschillende reserveringsopties worden tijdens het reserveringsproces beschreven en de klant kan op basis hiervan een keuze maken. Voor zover er een termijn voor het inchecken wordt gedefinieerd voor het geselecteerde reserveringstype, wordt de reservering geannuleerd in het geval van een te late aankomst. Na die tijd heeft de klant geen recht meer op een verblijf.

4.3 Het doorverkopen van de via het agentschap gereserveerde accommodaties is verboden. Hieronder valt met name de wederverkoop van accommodaties aan derden voor een hogere prijs. Het agentschap behoudt zich het recht voor om in de toekomst de klant uit te sluiten van de diensten van agentschap in geval van een schending van deze voorwaarde. Bovendien mag zowel de leverancier als het agentschap de reservering in dergelijke gevallen annuleren. Daarbij is de klant verplicht annuleringskosten te betalen en door het agentschap en/of de leverancier geleden verliezen te compenseren.

4.4 De accommodatie is gereserveerd zodra de reservering is gemaakt. De reservering is geldig zonder bevestiging. De bevestiging van de reservering wordt op het scherm getoond en tevens per e-mail naar de klant verzonden en, indien gewenst, per sms in een verkorte versie. De klant is verantwoordelijk voor het scheppen van de omstandigheden waarin een via e-mail of sms verstuurde bevestiging kan worden ontvangen. De geldigheid van de reservering wordt hierdoor niet beïnvloed. Dit is met name van toepassing wanneer een onjuist e-mailadres of telefoonnummer is verstrekt.

4.5 Tijdens het reserveringsproces kunnen speciale tarieven worden getoond die volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling eisen. In dergelijke gevallen kunnen de exacte voorwaarden worden bekeken voordat een definitieve reservering wordt gemaakt. Gewoonlijk kan een dergelijke reservering enkel met een creditcard worden gemaakt, waarvan de kosten direct door de leverancier van de gereserveerde accommodatie kunnen worden afgeschreven. Bij dit soort reserveringen gaat de klant ermee akkoord dat de reserveringskosten en het totale bedrag, waaronder eventuele op de reserveringspagina getoonde belastingen en toeslagen direct van zijn of haar creditcard zullen worden afgeschreven.

Indien de leverancier akkoord gaat met een vooruitbetaling van de accommodatieprijs die niet wordt betaald via creditcard, heeft de leverancier het recht om de reservering te annuleren als de vooruitbetaling niet is ontvangen binnen de afgesproken termijn zoals is vermeld in de reserveringsbevestiging. Bovendien, als de vooruitbetaling uitblijft, dient de klant nog steeds de reservering behoorlijk te annuleren en de reserveringskosten te betalen.

4.6 Afhankelijk van het reserveringstype kunnen het creditcardnummer en de vervaldatum van de creditcard in het kader van het reserveringsproces worden opgeslagen. Op de reserverings¬pagina wordt altijd duidelijk aangegeven dat het creditcardnummer moet worden opgegeven. Deze gegevens worden doorgegeven aan de leverancier van de accommodatie in kwestie en gecontroleerd voordat een reserveringsbevestiging wordt afgegeven. Uw creditcard is een betalingsgarantie voor de leverancier van alle gemaakte kosten voor de gereserveerde accommodatie.

4.7 De kosten worden direct door de leverancier van uw creditcard afgeboekt. De creditcard moet aan de leverancier worden getoond. Het moment waarop de kosten worden voldaan, is vastgelegd in de algemene voorwaarden van de leverancier.

4.8 De creditcard functioneert als een waarborg voor de leverancier, en eventuele annuleringskosten of schade door de leverancier worden afgeboekt. Indien uit verificatie van de creditcardgegevens blijkt dat deze niet correct zijn of dat de betaling niet per creditcard kan worden voldaan, mag de leverancier de reservering via het agentschap annuleren.

4.9 Indien de gereserveerde accommodatie een hotel is, kunnen er online maximaal negen kamers worden gereserveerd. Reserveringen van meer dan negen kamers dienen via de groeps¬reserveringsdiensten van het agentschap te worden gedaan. De reserveringsbevestiging voor dergelijke reserveringen is bindend. Het opsplitsen van een reservering voor meer dan negen kamers in verschillende reserveringen met elk een maximum van negen kamers is niet toegestaan. Er zijn speciale aanvraagmodules voor de klant beschikbaar voor speciale eisen voor vakbeurzen of conferenties, evenementen en groepsreserveringen (10 kamers of meer).

5. Wijzigingen en annuleringen

5.1 Afhankelijk van de algemene voorwaarden van de leverancier is de klant verplicht de overeengekomen accommodatieprijs (of een gedeelte daarvan) te voldoen als de reservering niet op tijd wordt geannuleerd of ook zonder annulering niet wordt benut. De gedetailleerde annuleringsvoorwaarden zijn afhankelijk van de betrokken leverancier en van het reserverings¬type die op de reserveringspagina worden genoemd en door de klant worden geaccepteerd.

5.2 Om misverstanden te voorkomen dienen alle wijzigingen en annuleringen via de online portal van het agentschap worden gedaan. Dit vereist dat deze rechtstreeks in de online portal worden ingevoerd of via telefoonnummer +49 221 2077 600 aan het agentschap worden doorgegeven. Schriftelijke wijzigingen en annuleringen moeten uiterlijk 24 uur voor het verstrijken van de annuleringstermijn van het agentschap naar storno@hrs.de of cancel@hrs.de worden gestuurd. Doorslaggevend voor het tijdstip van de wijziging of annulering is de tijd waarop deze door het agentschap worden ontvangen. De annuleringstermijn is normaal gesproken gebaseerd op de plaatselijke tijd op de locatie van de gereserveerde accommodatie. Als de annulering op tijd en in overeenstemming met de voorwaarden wordt verricht, wordt een annuleringsbevestiging afgegeven. Deze bevestiging dient als bewijs van de annulering en moet daarom worden bewaard. Of er kosten voor de annulering of wijzigingen in rekening worden gebracht wordt bepaald in de reserverings- en annuleringsvoorwaarden van de leverancier.

5.3 Wijzigingen en annuleringen zijn mogelijk voor het einde van de annuleringsperiode die wordt bepaald in de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden. In het geval van bepaalde wijzigingen, zoals een vermindering van de verblijfsduur, kan de leverancier echter een vergoeding eisen voor gemaakte kosten. In het geval van speciale tarieven, diensten en/of data en voor last-minute reserveringen hanteren leveranciers vaak geen gratis annulering.

5.4 Om misbruik van het online portal en onnodige problemen door onjuiste reserveringen voor de leverancier te voorkomen, behoudt het agentschap zich het recht voor om in individuele gevallen een reservering te annuleren als de klant niet via de door deze verstrekte contact¬gegevens bereikbaar is of als de leverancier een reservering weigert wegens veelvuldige annule¬ringen of het niet komen opdagen in het verleden. In dergelijke gevallen heeft de klant geen aanspraak op accommodatie. Om dergelijke annuleringen te voorkomen heeft de klant gewoon¬lijk de mogelijkheid om bij het maken van een reservering een creditcardnummer op te geven.

6. Accommodatiecategorieën en informatie over accommodaties

6.1 Alle informatie over en beschrijvingen van accommodaties zijn gebaseerd op de eigen informatie van de leverancier. Het agentschap heeft geen invloed op deze informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van deze informatie.

6.2 De aangeboden accommodaties zijn ingedeeld naar de categorieën op basis van het classificatiesysteem van het agentschap. Aanvullend op de categorieën in andere classificatiesystemen (zoals de classificaties die in sommige Amerikaanse deelstaten wettelijk zijn voorgeschreven) is dit systeem voornamelijk gebaseerd op ervaringen en beoordelingen van klanten en informatie van leveranciers die door het agentschap zijn gecontroleerd. De classificatie biedt voornamelijk niet-bindende informatie over de standaard en kenmerken van de accommodatie.

7. Ranglijst/positie van een accommodatie

7.1 Als de klant via de website of de app een aanvraag heeft gedaan, is de eerste accommodatie die wordt weergegeven, de accommodatie die het best voldoet aan verschillende criteria (waaronder de prijs-kwaliteitverhouding, flexibele boekingsvoorwaarden, hoge mate van klanttevredenheid, breed aanbod, goede kenmerken, gratis aanvullende voordelen, zoals parkeerplaatsen of wifi, een hoge wisselkoers, uitgebreide beschrijving en veel foto’s van de accommodatie, centrale ligging, etc..).

7.2 Ten tijde van aanbiedingen kunnen sommige accommodaties tegen betaling van een toeslag een meer zichtbare plek of een andere positie in deze ranglijst hebben. Dit is slechts één van de ruim 80 criteria die van invloed zijn op de plaatsing van accommodaties en is op zichzelf niet voldoende om een accommodatie van een positie in de top van de lijst te verzekeren. De klant kan de lijst natuurlijk filteren en de ‘aanbevolen’ accommodaties sorteren op basis van zijn/haar eigen criteria (bijv. op prijs per nacht).

8. Accommodatieprijs

8.1 Tenzij in de boekingsvoorwaarden anders beschreven, worden alle prijzen per nacht per accommodatie weergegeven, en, afhankelijk van de boekingsvoorwaarden, kan deze inclusief of exclusief ontbijt zijn (dit kan ook verschillen per boekingsperiode van een aantal dagen). De aangeboden bijkomende diensten zijn afhankelijk van de leverancier en moeten apart worden betaald.

8.2 Leveranciers zijn verplicht om de definitieve prijs, inclusief belastingen te laten zien. Prijsgegevens worden echter alleen door de leverancier zelf beschikbaar gesteld. Lokale bepalingen bepalen welke belastingen en andere heffingen in rekening worden gebracht voor een accommodatie in het buitenland.

8.3 Als de door de klant geselecteerde valuta niet overeenkomt met de door de leverancier gevraagde valuta, worden de prijzen voor het gemak in de geselecteerde valuta aangegeven. De lokale valuta die in de gespecificeerde prijsvoorwaarden wordt weergegeven, is echter bindend voor de boeking en er kunnen verschillen in wisselkoers zijn.

8.4 De mogelijkheid om de prijzen continu bij te werken en boekingen die ondertussen worden gedaan door andere klanten in de online portal van het agentschap kunnen van tijd tot tijd betekenen dat de prijzen op de gedetailleerde pagina van de accommodatie afwijken van de prijzen die eerder werden weergegeven in de accommodatielijst. De uiteindelijke prijs die voor het afronden van de boeking wordt weergegeven is doorslaggevend voor de klant.

9. Dataprivacy

9.1 Het agentschap verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonlijke gegevens van de klant uitsluitend naarmate de klant hiermee instemt of een wettelijke bepaling de verzameling, verwerking en het gebruik van dergelijke gegevens toestaat. Het agentschap verzamelt, verwerkt en gebruikt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het leveren van zijn diensten en het gebruik van de online portal en/of de diensten die via de online portal worden aangeboden.

9.2 Onder geen beding zal het agentschap gegevens aan derden verkopen. Gegevens worden enkel aan derden overgedragen voor zover dit vereist is voor boekingen/reserveringen bij de door de klant gekozen leverancier of voor het leveren van andere diensten door het agentschap. Dit omvat uitdrukkelijk elke overdracht aan partners of contractanten van het agentschap ten behoeve van het uitvoeren van de boeking binnen het kader van de respectievelijke contractuele structuur en van de vigerende wettelijke bepalingen, met name op het gebied van dataprivacy.

9.3 Verdere informatie met betrekking tot dataprivacy en de omgang met persoonlijke gegevens vindt u in de [dataprivacyverklaring].

10. Marketing

10.1 Als het agentschap in de context van de reservering of van de registratie voor het afgeschermde deel van de website door middel van de individuele login van de klant het e mailadres van de klant heeft ontvangen, zal het agentschap dit adres voor digitale reclame voor zijn eigen gelijksoortige diensten mogen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in artikel 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke handelspraktijken. Het agentschap zal ernaar streven om de klant van op zijn/haar interesses toegespitst reclamemateriaal te voorzien. De klant kan ontvangst van digitale reclame te allen tijde weigeren door een e-mail te sturen naar widerspruch@hrs.de zonder daardoor bijkomende kosten op te lopen anders dan de communicatie-kosten die overeenkomen met de basistarieven.

10.2 Bovendien behoudt het agentschap zich het recht voor om gebruikersprofielen aan te maken onder pseudoniemen binnen de betekenis van artikel 15 lid 3 van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz, TMG) voor het adverteren, verrichten van marktonderzoek en het design van de online portal overeenkomend met de vraag. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het aanmaken van een dergelijk gebruikersprofiel door een e-mail te sturen naar widerspruch@hrs.de.

11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Alle gegevens van het agentschap zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor fouten bij het verzamelen en de overdracht van gegevens. De al dan niet gedeeltelijke overdracht van gegevens naar andere gegevensdragers of voor andere doeleinden dan die hier zijn omschreven, is uitsluitend toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van het agentschap.

11.2 Bepaalde informatie op de online portal van het agentschap wordt aangeleverd door leveranciers, andere klanten en derde partijen. Alle leveranciers, klanten en derde partijen dragen de exclusieve verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hen geüploade informatie, waaronder de aangegeven prijzen en de beschikbaarheid. Bovendien garanderen ze dat content die een inbreuk op de wettelijke posities van derden niet wordt geüpload. Het agentschap kan deze informatie niet controleren en biedt daarom geen garanties aangaande de juistheid, volledigheid, kwaliteit of wettelijkheid van het informatiegebruik.

11.3 De klant stelt het agentschap vrij van alle vorderingen in verband met derde partijen als gevolg van een schending van de plichten die worden vermeld in 11.2. De klant zal het agentschap tevens ondersteunen in zijn verdediging tegen dergelijke vorderingen en zal alle nodige informatie beschikbaar stellen.

11.4 Het agentschap aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze content of beoordelingen van klanten. Een beoordeling van een klant moeten worden beschouwd als de persoonlijke mening van de schrijver. Het agentschap heeft geen invloed op de vorm, content en de gebruikers-ID’s die voor deze beoordelingen worden gebruikt en aanvaard hier daarom geen verantwoordelijkheid voor.

11.5 Het is voor de klant gratis om accommodaties via de online portal van het agentschap te regelen. De klant heeft echter geen recht op de beschikbaarheid in tijd en ruimte van de diensten van het agentschap. Het agentschap is niet aansprakelijk voor (gedeeltelijke) onderbrekingen en downtime van de diensten als gevolg van onderhoud of updates of om andere redenen die buiten zijn onmiddellijke controle liggen of die het gebruik van de diensten enkel minimaal belemmeren.

11.6 Het agentschap is niet aansprakelijk voor de voltooiing van een boeking, noch voor de gebreken of schade in verband met de door de leverancier geleverde diensten met betrekking tot de accommodatie. Het agentschap doet geen garanties met betrekking tot het voldoen aan bepaalde verzoeken die door de klanten worden gedaan en aanvaardt hier ook geen verantwoordelijkheid voor.

11.7 Bovendien is de aansprakelijkheid van het agentschap uitgesloten van alle schade, ongeacht de juridische oorzaak, tenzij de schade

a) gebaseerd is op een toerekenbare schending van wezenlijke contractuele plichten, d.w.z. plichten waarvan in de eerste plaats de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is en waarvan de contractuele partner redelijkerwijs mag verwachten dat deze worden nageleefd;

b) is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk gedrag van het agentschap, of

c) schade aan leven, lichaam of gezondheid, schade zoals gedefinieerd in de Duitse Wet op de aansprakelijkheid voor gebrekkige producten of andere wettelijk verplichtende gronden voor aansprakelijkheid.

11.8 Als het agentschap overeenkomstig punt 11.7 aansprakelijk is wegens toerekenbare schending van wezenlijke contractuele plichten terwijl er geen sprake is van grove nalatigheid en opzettelijk gedrag, is de totale aansprakelijkheid van het agentschap beperkt tot de schade en de ernst van de schade die het agentschap redelijkerwijs had kunnen verwachten in overeenstemming met de omstandigheden waarvan hij op het moment dat het overeenkomst werd gesloten op de hoogte was.

11.9 Garantie- en compensatieclaims worden beperkt door de verjaringstermijn tot uiterlijk één jaar nadat de klant zich van de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt bewust is geworden. Dit geldt niet voor vorderingen die het gevolg zijn van een onrechtmatige daad.

12. Diversen

12.1 De Duitse wet is van toepassing op de uitsluiting van de VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de regels inzake het internationale privaatrecht.

12.2 De online portal voor het beslechten van geschillen van de Europese Commissie is bereikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL. Het agentschap neemt geen deel aan processen omtrent de geschillenbeslechting voor een consumentengeschillencommissie en is hier niet toe verplicht

12.3 De plaats van uitvoering is Keulen. Keulen is de overeengekomen plek van jurisdictie voor handelaren en personen die niet tot de algemene jurisdictie van Duitsland behoren. In alle overige gevallen is de wettelijke jurisdictie van toepassing.

12.4 Gebruik van de online portal van het agentschap en de bijbehorende content is enkel toegestaan voor individuele aanvragen met betrekking tot het boeken van accommodaties. Geautomatiseerde aanvragen zijn niet toegestaan. Op het gegevensmateriaal rust auteursrecht en duplicatie hiervan (met name door middel van ‘scrapen’) is daarom verboden. Met name is het gebruik van het gegevensmateriaal (zoals aanvraagresultaten in het bijzonder) voor wederverkoop is verboden.

12.5 Links op deze website naar de websites van andere bedrijven (externe leveranciers) worden enkel in het belang van de klant geplaatst. Als de klant op een dergelijke link klikt, verlaat hij/zij de website van het agentschap. Het agentschap heeft geen invloed op de content van de websites van externe leveranciers. Het agentschap kan om die reden geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid of veiligheid van de content van deze derde partij.

12.6 Het agentschap behoudt zich het recht voor om de AV voor houders van een MyHRS account te wijzigen, waarbij dergelijke wijzigingen voor de toekomst werkzaam zullen zijn. Het agentschap zal houders van een MyHRS account de nieuwe versie van de AV uiterlijk vier week voor de geplande inwerkingtreding daarvan via e-mail toesturen, en de geplande wijzigingen aangeven. Als de klant de nieuwe versie van de AV niet binnen deze zelfde termijn van vier weken na ontvangst van deze mededeling afwijst, wordt de nieuwe versie geacht te zijn aanvaard. Het agentschap zal de klant van de bovengenoemde optie tot afwijzing van de nieuwe versie op de hoogte brengen, evenals van de consequenties van het nalaten van een afwijzing daarvan.

12.7 Als een bepaling in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, dient deze bepaling te worden geïnterpreteerd op een wijze die overeenkomt met het toepasselijk recht en die zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke intentie van de partijen. Dit heeft geen gevolgen voor de rest van de overeenkomst.

STATUS: Oktober 2018